AGENDA

BESTUURSVERGADERING:
5 november 

WEDSTRIJD OPEN BOXTEL 
21 september

 

 

Bestuurstafel

DRINGEND SECRETARIS GEZOCHT !

Op 2 september jl. is er een bestuursvergadering geweest. Daarin is onder meer gesproken over het vinden van een nieuwe secretaris. Dit is helaas nog niet gelukt ! Zonder secretaris is het voortbestaan van onze vereniging in gevaar ! Dus hierbij nogmaals een dringende oproep aan de leden: wie wil secretaris worden of wie kent iemand die daarvoor in aanmerking komt ?

Nieuws

OPEN BOXTEL 2019 AFGELAST !

Beste deelnemers,

Tot onze spijt hebben wij, het bestuur van HSV Ons Genoegen, vandaag het besluit moeten nemen om de Open Boxtel 2019 
aan het Leijsenven op zaterdag 21 september a.s. af te moeten gelasten. Vandaag, tijdens diverse voorbereidingen, is gebleken dat de waterstand de afgelopen weken wederom is gedaald. Hierdoor is het voor een overgroot deel van het water onmogelijk om op een goede en visvriendelijke manier te kunnen vissen. Daarnaast zou het voor een overgroot deel van de deelnemers geen eerlijke wedstrijd worden als de Open Boxtel wel was doorgegaan.
We hopen u volgend jaar weer te zien bij de Open Boxtel 2020.
Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met Jasper van Esch of info@hsvonsgenoegenboxtel.nl.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jasper van Esch,
voorzitter HSV Ons Genoegen Boxtel

 

Viswateren

  • "Het Leijsenven is een voormalig ven dat in het noordwesten van de kern Boxtel ligt in de wijk Molenwijk. Ruim voor de jaren zeventig van de vorige eeuw was er ook een zwembad aanwezig aan de zuidoostelijke oever.Het water is via de Eikenlaan of Molenweg goed bereikbaar met de auto en/of (brom)fiets. Nabij het water zijn er voldoende parkeergelegenheden.“

  • "Het Essche Heike ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel, tussen de spoorlijn Boxtel-Den Bosch en de sportvelden van voetbalvereniging ODC. De vijver is 0.6 ha groot met een omtrek van 427 meter. De diepte varieert van 1.3 meter aan de spoorzijde tot 1,7 meter langs de sportvelden“

  • "De vijver aan de Selissenwal ligt aan de noordwestkant van de kern Boxtel in de woonwijk Selissen. Het water is gelegen tussen de Parkweg en de flatgebouwen aan de Baandervrouwenlaan.“

  • " De Vorsenpoel ligt aan de zuidoostkant van de kern Boxtel in de wijk Oost. De vijver ligt net ten noorden van de Lange Loop, een zijwater van de Dommel. Het water is in de jaren 70 van de vorige eeuw gegraven ten behoeve van zandwinning voor de woonwijk. Het water is 0,66 hectare groot. De grootste diameter is 115 meter.“

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates